Legal notice

Vă mulțumim că ați decis să ne vizitați. Ne dorim ca experiența dvs. pe site-ul nostru să fie cea mai bună posibilă.

Accesul și navigarea pe site, sau utilizarea serviciilor acestuia, implică acceptarea expresă și deplină a fiecăreia dintre aceste Condiții Generale, incluzând atât Condițiile Speciale stabilite pentru anumite promoții, cât și Politica de confidențialitate și Cookie-uri, legate de reglementările actuale privind Protecția Datelor cu Caracter Personal. Vă recomandăm să le citiți cu atenție pentru a ști ce fel de date sunt colectate prin intermediul Web-ului nostru, în ce scopuri și ce drepturi aferente vă privesc.

1.- Informații legale.
În conformitate cu Legea 34/2002, din 11 iulie 2002, a Serviciilor Societății Informaționale și Comerțului Electronic, datele de identificare ale proprietarului Portalului Web sunt:

Identitate A&S In Brands, S.R.L.
CIF: B98953045
Adresa postala Avenida de los Pescadores 45 1 B. – 46530 – Puçol (Valencia/València)
E-mail protecciondedatos@asinbrands.com
URL: www.skintsugi.com

Accesul la Web presupune acceptarea expresă de către Utilizator a acestor Condiții Generale de Utilizare, care pot fi modificate în totalitate sau parțial sau înlocuite cu altele, de către proprietarul acestuia și în orice moment fără notificare. Vă recomandăm să accesați din când în când aceste condiții pentru a verifica eventualele modificări, care vor fi publicate în aceeași secțiune.

2.- Conditii generale de utilizare.
Următoarele Condiții Generale reglementează utilizarea și accesul la portalul Web, al cărui scop este stabilirea unor linii directoare de bună utilizare și comportament al acestuia.
A&S In Brands, S.R.L., pune la dispozitia utilizatorilor informatii despre utilizarea, serviciile si continutul gazduit pe Web. Prin intermediul acestuia, utilizatorul poate accesa informații despre anumite produse și servicii, instrumente și aplicații.

Datele și informațiile despre produse sau servicii, prețuri și caracteristici sau alte date relevante oferite prin intermediul site-ului web sunt puse la dispoziție, furnizate și actualizate de către Furnizori și companii terțe. A&S In Brands, S.R.L. nu este în niciun fel responsabil pentru astfel de date și informații și nu își asumă nicio responsabilitate pentru acestea.

Utilizatorul este de acord să utilizeze în mod corespunzător conținuturile, serviciile, aplicațiile și instrumentele care sunt accesibile, sub rezerva Legii și a prezentelor Condiții Generale de Utilizare și, după caz, a Condițiilor Speciale care pot fi stabilite pentru un posibil acces la anumite servicii și aplicații, respectand in orice moment ceilalti Utilizatori ai acestuia.

În cazul încălcării totale și/sau parțiale de către Utilizator a prezentelor Condiții Generale de Utilizare, A&S In Brands, S.R.L. își rezervă dreptul de a refuza accesul la Site, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.

Obligațiile generale ale Utilizatorului.
Utilizatorul, prin acceptarea acestor Condiții Generale de Utilizare, este de acord în mod expres cu:

  • Să nu desfășoare nicio acțiune care vizează deteriorarea, blocarea, deteriorarea, inutilitatea, supraîncărcarea, temporar sau permanent, a funcționalităților, instrumentelor, conținutului și/sau infrastructurii site-ului, în așa fel încât să împiedice utilizarea normală a acestuia.
  • Pentru a proteja și menține confidențialitatea parolelor asociate cu numele dvs. de utilizator, fiind responsabil pentru utilizarea acestor parole personale și netransferabile de către terți.
  • Să nu introducă sau să folosească conținut defăimător sau calomnios, atât al altor Utilizatori, cât și al companiilor terțe din afara A&S In Brands, S.R.L..
  • Să nu folosească niciunul dintre materialele și informațiile conținute în acest Site Web în scopuri ilicite și/sau interzise în mod expres în prezentele Condiții Generale de Utilizare, precum și în condițiile particulare care, după caz, sunt stabilite pentru anumite aplicații și/sau utilități și care sunt contrare drepturilor și intereselor A&S In Brands, S.R.L., ale utilizatorilor săi și/sau ale terților.
  • Să nu ofere sau să distribuie produse și servicii, sau să nu facă reclame sau comunicări comerciale nesolicitate altor Utilizatori și vizitatori ai A&S In Brands, S.R.L..

Utilizatorul va fi răspunzător pentru toate daunele și pierderile de orice natură pe care A&S In Brands, S.R.L. sau orice terț poate suferi ca urmare a încălcării oricăreia dintre obligațiile cărora le este supusă în virtutea acestor „Condiții generale de utilizare” sau a legii în legătură cu accesul și/sau utilizarea paginii.

4.- Proprietatea intelectuală și industrială.
Site-ul web, paginile pe care le include și informațiile sau elementele conținute în acesta (inclusiv texte, documente, fotografii, desene, reprezentări grafice, care sunt deținute sau deținute de terți care autorizează proprietarul să le utilizeze, printre altele), precum și ca sigle, mărci comerciale, denumiri comerciale sau alte semne distinctive, sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială, dintre care A&S In Brands, S.R.L. este proprietarul sau deține autorizație de utilizare și comunicare publică a acestora de la proprietarii legitimi ai acestora.

Utilizatorul se obligă să utilizeze conținutul într-o manieră diligentă și corectă, în conformitate cu legea, morala și ordinea publică. A&S In Brands, S.R.L. autorizează Utilizatorul să vizualizeze informațiile conținute în acest site web, precum și să realizeze reproduceri private (simple activitate de descărcare și stocare în sistemele lor informatice), cu condiția ca elementele să fie destinate exclusiv uzului personal. În niciun caz, aceasta nu va însemna o autorizație sau licență asupra drepturilor de proprietate ale A&S In Brands, S.R.L. sau ai proprietarilor legitimi ai acestuia.

Utilizatorul nu este autorizat să procedeze la distribuirea, modificarea, transferul sau comunicarea publică a informațiilor conținute în acest Web sub nicio formă și indiferent de scopul acesteia.

5.- Legături.
Conexiunile și legăturile către site-uri sau pagini web ale terților sunt furnizate exclusiv pentru confortul Utilizatorului. A&S In Brands, S.R.L. nu este în niciun fel responsabil pentru ele sau pentru conținutul lor.

A&S In Brands, S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate derivată din existența unor legături între conținutul acestui site și conținutul aflat în afara acestuia sau orice altă mențiune a conținutului extern acestui site. Asemenea link-uri sau mențiuni au un scop exclusiv informativ și, în niciun caz, nu implică susținerea, aprobarea, comercializarea sau orice relație între A&S In Brands, S.R.L. și persoanele sau entitățile care sunt autori și/sau administratori ai unor astfel de conținuturi sau proprietari ai site-urilor pe care se află.

Pentru a realiza link-uri către pagina Web va fi nevoie de autorizarea expresă scrisă a proprietarilor portalului.

6.- Responsabilitate.
A&S In Brands, S.R.L. nu garantează accesul în continuare, nici vizualizarea corectă, descărcarea sau utilitatea elementelor și informațiilor conținute în paginile portalului, care pot fi obstrucționate sau întrerupte de factori sau împrejurări aflate în afara controlului său, nici cele cauzate prin existenţa viruşilor informatici pe Internet.

A&S In Brands, S.R.L. nu își asumă nicio răspundere pentru orice daune, pierderi, pretenții sau cheltuieli care decurg din:

(i) Interferențe, întreruperi, defecțiuni, omisiuni, întârzieri, blocaje sau deconectări cauzate de erori în liniile și rețelele de telecomunicații sau orice altă cauză în afara controlului A&S In Brands, S.R.L.;

(ii) Intruziuni nelegitime prin utilizarea programelor rău intenționate de orice fel și prin orice mijloc de comunicare, cum ar fi virușii informatici sau orice altceva;

(iii) Utilizarea necorespunzătoare sau necorespunzătoare a A&S In Brands, S.R.L. site-ul web;

(iv) Erori de securitate sau de navigare cauzate de o defecțiune a browserului sau de utilizarea versiunilor neactualizate.

A&S In Brands, S.R.L. nu este responsabil și în niciun caz nu va fi răspunzător față de utilizatori și terți pentru actele oricărei terțe părți din afara {Conturi. accountname} care implică sau poate presupune efectuarea de acte de concurență neloială și publicitate ilegală sau încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și industrială, secrete de afaceri, angajamente contractuale de orice fel, drepturi la onoare, intimitate și imagine personală și familială, drepturi de proprietate și orice alte drepturi aparținând unui terț din cauza transmiterii, difuzării, stocării, disponibilității, recepționării, obținerii sau accesului la conținut.

7.- Protecția datelor cu caracter personal.
Întreaga politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi găsită în Politica de confidențialitate, care este parte integrantă a acestor Termeni și Condiții Generale dar pe care, pentru simplitate, am plasat-o într-un document separat: Politica de confidențialitate.

8.- Legislație.
Prezenta Notificare legala și termenii și condițiile sale vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea spaniolă. Utilizatorul, prin simplul fapt de a accesa site-ul sau de a obține statutul de utilizator înregistrat își acordă în mod irevocabil consimțământul instanțelor competente pentru a judeca în mod implicit orice acțiune în justiție care decurge din sau este legată de aceste condiții, sau de utilizarea de către dvs. a acestui Site sau de navigare. efectuate de aceeași.

În cazul în care vreo clauză sau alineat din prezentele Condiții Generale, care nu este de natură esențială pentru existența acestora, este declarată nulă sau inaplicabilă, valabilitatea clauzelor rămase nu va fi afectată.

9.- Politica corporativă și de mediu.

Politica noastră corporativă și politica noastră de mediu sunt disponibile la cerere prin e-mail la următoarea adresă: politicas@asinbrands.com

10.- Cod de conduită și canal de reclamații.
Codul de conduită al companiei este disponibil tuturor părților interesate. Pentru a-l consulta, trebuie să trimiteți un e-mail la rsc@asinbrands.com. În caz de îndoieli, sugestii sau critici cu privire la aplicarea practică a acestui cod, puteți contacta compania prin e-mail la whistleblower@asinbrands.com.

Doriți să fiți la curent?

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru